Droga Swiatła

Droga Światła

Drogi Światła (Via Lucis) to coraz bardziej popularne nabożeństwo wielkanocne, którego przebieg wzorowany jest na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Główny Rzymski Komitet Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 uznał to nabożeństwo jako cenną propozycję rozwijania duchowości paschalnej i zamieścił jej schemat w oficjalnym modlitewniku Roku Jubileuszowego pt. Pielgrzymi na modlitwie.Droga światła jest to nabożeństwo o tematyce paschalnej. Ma charakter radosnych spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Staramy się wejść w doświadczenie tych osób, do których przyszedł Zmartwychwstały Jezus, by odnowić w sobie wiarę, że On także dziś przychodzi do nas, i zaprosić Go do swego życia.

Droga Światła, dotyczy kilkunastu spotkań Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami i obejmuje wydarzenia zbawcze wzięte z końcowych partii Ewangelii oraz z dwóch pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich.

Poszczególne spotkania Via Lucis służą kontemplacji oblicza Chrystusa żyjącego, zwycięskiego i chwalebnego, siedzącego „na prawicy Ojca” i obecnego w Kościele, we wspólnotach i w poszczególnych osobach oraz Chrystusa, na przyjście, którego czekamy z nadzieją i miłością.

Przegieg nabożeństwa i wskazówki jak je sprawować